Rolstoel

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Sinds 1 januari 2019 moet u via een erkende verstrekker een aanvraag indienen bij uw zorgkas voor een van die hulpmiddelen. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij uw verstrekker of uw zorgkas. Een lijst van erkende verstrekkers vindt u op de website van de VSB.

De bevoegdheidsoverdracht is het gevolg van de zesde staatshervorming.

Het VAPH blijft na 1 januari 2019 wel bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen):

 • aankoppelwielen voor manuele rolstoel
 • ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
 • elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
 • driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en handtrappers!)
 • rolstoelfiets
 • rolstoelplateaufiets
 • rolstoel-fietsverbinding
 • tandems, duofietsen, aanhangfietsen
 • rolstoelhulpmotor voor de begeleider
stand-alonezender met dynamisch aanraakscherm

configuratie met technische hulpmiddelen

De meeste stand-alonezenders voor bediening via schakelaars kun je ook via het dynamisch aanraakscherm bedienen.

Maar ook met een speciale app en een of meer signaalomzetters (wifi of bluetooth naar IR en/of wifi naar z-wave) kan een smartphone of tablet ingezet worden als een zender met een dynamisch aanraakscherm.

Er zijn ondertussen al een aantal oplossingen op de markt.

 • Via signaalomzetters wifi of bluetooth naar IR kunnen multimediatoestellen en elektrische toestellen met IR-ontvanger bediend worden.
 • Via signaalomzetters wifi of bluetooth naar z-wave kunnen elektrische toestellen bediend worden.
 • Sommige smartphones zijn standaard voorzien van een IR-zender. Met een bijhorende (gratis) app kun je er multimedia mee bedienen.
 • Via wifi kun je rechtstreeks wifi-toestellen bedienen (wifi-verlichting, wifi-camera als parlofoon, wifi-tv ...)
 • Ook domoticasystemen kun je bedienen via een smartphone of tablet via een domotica-app.

Opgelet

De apps zijn niet altijd aanpasbaar voor personen met een beperkte handfunctie en zijn doorgaans niet geschikt om scannend te bedienen.

Voordelen

 • Met die oplossingen worden tegelijk ook andere apps toegankelijk, bijvoorbeeld e-reader-apps, facebook-apps, skype-apps enz.
 • Met configuraties met een smartphone kun je ook bellen en sms’en.

Nadelen

 • Niet alle systemen zijn al voorzien van opbouw op de rolstoel en mogelijkheid om op te laden via de rolstoelbatterij.
 • Toestellen waarvan de bediening afhankelijk is van een bluetoothverbinding lopen het risico om uit te vallen.

Producten