Rolstoel

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Sinds 1 januari 2019 moet u via een erkende verstrekker een aanvraag indienen bij uw zorgkas voor een van die hulpmiddelen. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij uw verstrekker of uw zorgkas. Een lijst van erkende verstrekkers vindt u op de website van de VSB.

De bevoegdheidsoverdracht is het gevolg van de zesde staatshervorming.

Het VAPH blijft na 1 januari 2019 wel bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen):

 • aankoppelwielen voor manuele rolstoel
 • ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
 • elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
 • driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en handtrappers!)
 • rolstoelfiets
 • rolstoelplateaufiets
 • rolstoel-fietsverbinding
 • tandems, duofietsen, aanhangfietsen
 • rolstoelhulpmotor voor de begeleider
elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel

Aankoppeleenheid

Bij een aankoppeleenheid rijdt de de gebruiker met zijn rolstoel tot achter de aankoppeleenheid en koppelt de eenheid aan de adapter op de rolstoel. Een aankoppeleenheid is uiterst geschikt voor het bereiden van oneffen terreinen en het nemen van hellingen. Hellingen tot 18 % kunnen gemakkelijk genomen worden. De snelheid bedraagt 2 tot 14 km per uur en is nauwkeurig en traploos te regelen. Daardoor is het ook mogelijk om in voetgangerspassages, markten … voorzichtig te rijden. De actieradius (de afstand die een voertuig kan afleggen zonder tussentijds van buiten af energie aan het voertuig toe te voegen) bedraagt tussen 25 en 30 km.

Een aankoppeleenheid kan een alternatief zijn voor een elektronische rolstoel of een scooter. Een aankoppeleenheid heeft als voordeel ten opzichte van de elektronische rolstoel of scooter dat:

 • de gebruiker gemakkelijker toegang heeft tot gebouwen: door het afkoppelen van de aankoppeleenheid kan hij gebruikmaken van de manuele rolstoel;
 • er geen transfer nodig is van de manuele rolstoel naar een ander verplaatsingshulpmiddel.

De nadelen van de aankoppeleenheid ten opzichte van een elektronische rolstoel of scooter zijn:

 • De actieradius is kleiner. Dat kan opgelost worden door een extra accuset mee te nemen.
 • Bij het rijden in de regen heeft de bestuurder meer last van opspattend water.

Trekeenheid

Een trekeenheid kan gemakkelijk voor de rolstoel aan- en afgekoppeld worden. De trekeenheid trekt als het ware de rolstoel vooruit. Deze hulpmotor wordt vooral aangewend voor:

 • het berijden van oneffen terrein;
 • het nemen van hellingen tot 18 %;
 • het nemen van stoepen.

Producten