Schrijven

Personen met een visuele functiebeperking hebben geen problemen met het schrijven op zich, maar wel om te kunnen lezen wat ze schrijven. De hulpmiddelen om te lezen, zijn dus ook hulpmiddelen om te schrijven.

Personen met een visuele functiebeperking kunnen ook nota’s via geluidsopname. De nota’s kunnen dan nadien terug beluisterd worden.

woordvoorspelling

Woordvoorspelling is een computerprogramma dat helpt tijdens het typen door het direct geven van woordsuggesties.

Producten