Schrijven

Personen met een visuele functiebeperking hebben geen problemen met het schrijven op zich, maar wel om te kunnen lezen wat ze schrijven. De hulpmiddelen om te lezen, zijn dus ook hulpmiddelen om te schrijven.

Personen met een visuele functiebeperking kunnen ook nota’s via geluidsopname. De nota’s kunnen dan nadien terug beluisterd worden.

voorleessoftware

Voorleessoftware leest een elektronische tekst luidop voor in de vorm van losse woorden of als hele zinnen en markeert in kleur wat wordt voorgelezen. Voorleessoftware werkt enkel als óók spraaksynthesesoftware aanwezig is.

Producten