Schrijven

Personen met een visuele functiebeperking hebben geen problemen met het schrijven op zich, maar wel om te kunnen lezen wat ze schrijven. De hulpmiddelen om te lezen, zijn dus ook hulpmiddelen om te schrijven.

Personen met een visuele functiebeperking kunnen ook nota’s via geluidsopname. De nota’s kunnen dan nadien terug beluisterd worden.

handtekeninggeleider

Een schrijfraam of een handschriftgeleider ondersteunt de slechtziende bij het schrijven in handschrift. Er bestaan schrijframen voor A4-bladen, voor enveloppen, voor het zetten van een handtekening …

Producten