Schrijven

Personen met een visuele functiebeperking hebben geen problemen met het schrijven op zich, maar wel om te kunnen lezen wat ze schrijven. De hulpmiddelen om te lezen, zijn dus ook hulpmiddelen om te schrijven.

Personen met een visuele functiebeperking kunnen ook nota’s via geluidsopname. De nota’s kunnen dan nadien terug beluisterd worden.

prikpen

Met behulp van een prikpen en een prikbord, kan een blinde braille schrijven met de hand: korte berichtjes, aantekeningen, labels, markeringen, briefkaarten … De brailletekens moeten geprikt worden in spiegelbeeld en van rechts naar links. Immers, de puntjes komen aan de achterzijde van het blad.

Producten