Schrijven

Personen met een visuele functiebeperking hebben geen problemen met het schrijven op zich, maar wel om te kunnen lezen wat ze schrijven. De hulpmiddelen om te lezen, zijn dus ook hulpmiddelen om te schrijven.

Personen met een visuele functiebeperking kunnen ook nota’s via geluidsopname. De nota’s kunnen dan nadien terug beluisterd worden.

herinneringsapparaten

Herinneringsapparaten zijn apparaten om een of meerdere boodschappen op te nemen. De opgenomen boodschappen kunnen helpen bij het herinneren aan een uit te voeren taak of ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een taak. Het aanbod varieert van herinneringsapparaten met slechts 1 boodschap, tot herinneringsapparaten met meer dan veertig boodschappen. Deze laatste zijn toestellen een uitgebreide waaier aan mogelijkheden in opslagcapaciteit en met niveau-indeling. Naarmate het hulpmiddel meer informatie kan opslaan en deze op veel verschillende wijzen kan presenteren, verhoogt ook de te leveren cognitieve inspanning om het hulpmiddel adequaat te gebruiken.

Meer info: Mnemotechnieken en (technische) hulpmiddelen voor personen met geheugenproblemen

Producten