Spraakknoppen

Statische communicatietoestellen met één boodschap zijn heel eenvoudige toestellen met één knop en met beperkte mogelijkheden. Ze laten toe één boodschap op te nemen. D.w.z. een andere persoon spreekt een boodschap in en de persoon met een spraak- of taalstoornis kan die boodschap terug laten horen door op de knop te drukken. De boodschap kan heel snel en eenvoudig gewijzigd worden.

Statische communicatietoestellen met één boodschap zijn heel eenvoudige toestellen met één knop en met beperkte mogelijkheden. Ze laten toe één boodschap op te nemen. D.w.z. een andere persoon spreekt een boodschap in en de persoon met een spraak- of taalstoornis kan die boodschap terug laten horen door op de knop te drukken. De boodschap kan heel snel en eenvoudig gewijzigd worden.

Deze toestellen worden vaak gebruikt als aandachtstrekkers, voor snelle communicatie, bij het aanleren van communicatiebeginselen zoals actie/reactie of om te leren werken met ja/nee.

Opmerking: enkele toestellen met één knop bieden ook de mogelijkheid om boodschappen in stappen in te spreken en terug weer te geven door herhaaldelijk op de knop te drukken.

Statische communicatietoestellen met één boodschap zijn bedoeld voor personen die voldoende hebben aan of die slechts wensen te beschikken over een beperkte, gesproken woordenschat. Ze gebruiken deze toestellen meestal naast een andere vorm van ondersteuning.

Keuze-aspecten

 • robuustheid: is er nood aan een groot robuust toestel, dat letterlijk en figuurlijk tegen een stootje kan, of aan een klein meeneembaar toestel dat aan een broeksriem kan gehangen worden?
 • positionering: moet de knop monteerbaar zijn of niet of misschien makkelijk langs een deur geplakt kunnen worden?
 • toevoeging van een symbool: moet er een kapje over de knop zitten om een afbeelding onder aan te brengen of niet?
 • geluidskwaliteit: is de geluidskwaliteit (en het –volume) van belang of ondergeschikt aan een andere eis?
 • grootte: is er nood aan een grote of kleine knop?
 • gevoeligheid: moet de knop met weinig kracht bediend kunnen worden of niet?
 • opnamecapaciteit: is een korte opnameduur voldoende of is er een langere tijd nodig?
 • soort schakelaar: moet de knop bestaan uit een vingerschakelaar of uit een knop die met de hand, een ellenboog, het hoofd of … kan bediend worden?
 • gewicht: mag het een zwaardere knop zijn of moet het een licht toestel zijn?
 • positie van het drukoppervlak: is er nood aan een schuin gepositioneerde knop of een gewone?
 • top en/of zijbediening: moet de knop ook reageren als er langs opzij tegen de knoprand geduwd wordt (vb. Big Button)?
 • ...

Bedenking: leren werken met actie-reactie

Eenvoudige omgevingsbediening voor het stimuleren van actie-reactie kan ingezet worden wanneer deze vaardigheid nog niet toegepast kan worden voor communicatie. Er kan dan bijv. gekozen worden voor een adapter voor het bedienen van toestellen met externe schakelaars. De adapter stelt de persoon in staat om met een of meerdere eenfunctieschakelaars, een of meerdere speelgoedjes e.a. te kunnen bedienen.

Producten