Tekenen

Om te tekenen, zijn er voor blinden en slechtzienden verschillende oplossingen op de markt:

Met een thermische tekenpen kun je op zwelpapier tekeningen maken in reliëf. Blinden kunnen daarmee in principe zelf een figuur tekenen. Alleen, dat is zeer moeilijk voor hen omdat ze geen ruimtelijk overzicht hebben. Het zijn dan ook blinden of slechtzienden die vroeger gezien hebben, die daarvan nog het best gebruik kunnen maken.

Om te tekenen, zijn er voor blinden en slechtzienden verschillende oplossingen op de markt:

Met een thermische tekenpen kun je op zwelpapier tekeningen maken in reliëf. Blinden kunnen daarmee in principe zelf een figuur tekenen. Alleen, dat is zeer moeilijk voor hen omdat ze geen ruimtelijk overzicht hebben. Het zijn dan ook blinden of slechtzienden die vroeger gezien hebben, die daarvan nog het best gebruik kunnen maken.

Ook met een tekenplank kun je aftastbare tekeningen maken. De tekenplank is voorzien van een rubberen laagje en heeft magnetische klemranden (waarmee je de folie kunt vastmaken) en voelbare centimeterverdelingen. Er kan getekend worden met een gewone balpen of met een gewoon potlood. Door het tekenen op de plastiekfolie ontstaat een aftastbare afbeelding. Ook dit systeem kan door blinden in principe zelf gebruikt worden omdat de lijn onmiddellijk voelbaar is. Hier geldt echter dezelfde kanttekening dat het vooral blinden en slechtzienden zijn die vroeger gezien hebben, die daarvan kunnen gebruik maken.

Beide systemen worden in de praktijk het meest door de ziende begeleiders of leerkrachten gebruikt.

Ook een beeldschermloep (zie lezen) kan, net zoals bij het schrijven, hulp bieden bij het tekenen.

Om maten op te nemen, zijn er van braille voorziene linialen, meetlatten, passers … op de markt.

Producten