Teksttoestellen

Tekstcommunicatie is communicatie met tekstinvoer. De uitvoer is tekst of tekst en spraak. De gebruiker geeft een letter, een woord of een volledige zin in en laat deze dan zien op het scherm of uitspreken door het toestel.

Tekstcommunicatie is communicatie met tekstinvoer. De uitvoer is tekst of tekst en spraak. De gebruiker geeft een letter, een woord of een volledige zin in en laat deze dan zien op het scherm of uitspreken door het toestel.

Tekstcommunicatie is beschikbaar als communicatiesoftware voor computers en dynamische communicatietoestellen, al dan niet met het toetsenbord op het scherm, maar kan ook uitgewerkt worden in de vorm van een zelfstandig teksttoestel. Een teksttoestel bestaat uit een toetsenbord met letters, gekoppeld aan een scherm waarop de ingetypte boodschap te lezen staat. De (meeste) teksttoestellen bieden ook synthetische spraak aan om de ingetikte boodschap uit te spreken. De communicatie kan versneld worden door het gebruik van woord- en/of zinsvoorspelling of door voorgeprogrammeerde boodschappen.

De toestellen kunnen uitgebreid worden met mogelijkheden zoals omgevingsbediening, sms-functie en telefoon.

Een teksttoestel is een te overwegen keuze voor personen die beschikken over goede lees- en spelvaardigheden en over een voldoende hand/vingerfunctie om te kunnen typen.

Een teksttoestel kan voorzien zijn van:

 • woordvoorspelling, voor te programmeren boodschappen, de mogelijkheid om geluiden of ingesproken boodschappen op te nemen
 • de mogelijkheid omgevingsbediening in te bouwen
 • de mogelijkheid om te telefoneren/sms’en
 • aangepaste bediening, bv. scanning

De keuze tussen verschillende dynamische toestellen hangt af van de eisen die eraan gesteld worden:

 • toetsaanslag
 • toetsgrootte
 • schermgrootte (lettergrootte)
 • geluidskwaliteit en -volume
 • aanpasbaarheid van de lay-out (vb. abc-indeling i.p.v. azerty- of qwertylay-out)
 • omgevingsbediening
 • uitgebreide mogelijkheden zoals sms’en en telefoneren
 • aantal displays
 • enz.

Een afdekrooster is toestelgebonden en zal dus afhangen van de keuze van het teksttoestel. Bij een teksttoestel zijn vaak wel verschillende soorten (verschillende dieptes) afdekroosters verkrijgbaar.

Producten