Telefoneren

Telefoneren via spraak voor dove en slechthorende personen

Telefoneren via de vaste telefoon

Voor slechthorende personen die moeite hebben met telefoneren werden telefoons met ingebouwde geluidsversterking ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden met of zonder hoorapparaten.

Telefoneren via spraak voor dove en slechthorende personen

Telefoneren via de vaste telefoon

Voor slechthorende personen die moeite hebben met telefoneren werden telefoons met ingebouwde geluidsversterking ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden met of zonder hoorapparaten.

Slechthorenden die hun eigen telefoontoestel (zonder ingebouwde versterking) willen behouden of die de geluidsversterking ook op andere plaatsen willen gebruiken, kunnen kiezen voor een losse geluidsversterking voor de telefoon.

Voor sommige hoorapparaatdragers is een telefoon met geluidsversterking onbruikbaar. Voor hen bestaan er telefoons met ringleiding. Een losse ringleiding voor de telefoon is makkelijk mee te nemen.

Slechthorenden die een hoorapparaat of een cochleair implantaat dragen, kunnen ook soms ook gebruik maken van een bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem om te telefoneren.

Slechthorenden met een intact binnenoor die geen hoorapparaat kunnen dragen, slechthorenden met conductieve verliezen of gemengde verliezen of slechthorenden bij wie het fysiek onmogelijk is om luchtgeleiding te gebruiken (otitis media, otosclerose, radicaal mastoidectomie, otorrhea, stenosis van de gehoorgang …) kunnen gebruik maken van een telefoon met botgeleiding.

Telefoneren via de gsm of smartphone

Gsm’s of smartphones hebben heel vaak de mogelijkheid om het gespreksvolume te versterken, maar voor sommige slechthorenden die geen hoorapparaat dragen, is die versterking onvoldoende. Zij hebben nood aan een losse geluidsversterker.

Voor hoorapparaatdragers is het vaak moeilijk om te communiceren via een gsm. De meeste gsm’s kunnen het gespreksvolume versterken, maar dat blijkt vaak onvoldoende te zijn. Bovendien zorgen de gsm-signalen vaak voor storingen in het hoorapparaat. Een ringleiding voor gsm of smartphone (= een gsm-loopset) kan voor bepaalde toestellen een oplossing bieden.

Slechthorenden die een hoorapparaat of een cochleair implantaat dragen, kunnen ook gebruik maken van een bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem voor gsm of smartphone.

Telefoneren voor personen met een motorische handicap

Telefoneren via de vaste telefoon

Er zijn een aantal aangepaste vaste telefoons op de markt die voorzien zijn van een ingebouwde IR-ontvanger. Alle functies van zo’n IR-telefoon zijn bedienbaar vanaf vrijwel elke multifunctionele IR-zender.

De IR-telefoon heeft een gevoelige microfoon en een krachtige luidspreker waardoor hij niet vlakbij de gebruiker moet staan en bijvoorbeeld aan de muur kan gemonteerd worden. Voor personen met een zwakke stem is vaak een extra microfoon verkrijgbaar.

Het nadeel van een vaste IR-telefoon is dat er in elke ruimte waarin de gebruiker wilt/moet kunnen telefoneren, een toestel moet geplaatst worden. Doorgaans is een draadloze IR-telefoon een beter en goedkoper alternatief.

Telefoneren via een draadloze telefoon

Een draadloze telefoon, voorzien van een ingebouwde IR-ontvanger, maakt het mogelijk dat alle functies van de telefoon bedienbaar zijn vanaf vrijwel elke multifunctionele IR-zender. Zo’n telefoon heeft een gevoelige microfoon en een krachtige luidspreker waardoor hij niet vlakbij het oor moet gehouden worden en bijvoorbeeld op een bedtafel kan staan of op een houder op de rolstoel. Voor privégesprekken kan een hoofdset gebruikt worden. Voor gebruik op de rolstoel is er een houder beschikbaar.

Het voordeel van een draadloze telefoon is dat die overal in huis bruikbaar is.

Telefoneren via de gsm of smartphone

Een gsm of smartphone kan bediend worden via een stand-alonezender, een communicatietoestel of de rolstoelbesturing.

gps-systeem

Een gps geeft informatie over straatnamen en interessante plaatsen (winkels, hotels, restaurants …) en duidt visueel en met spraakweergave aan waar er moet afgeslagen worden. Op die manier gidst gps iemand van plaats A naar plaats B.

Een standaard-gps kan niet zonder meer gebruikt worden door blinden omdat o.a. bij het ingeven van bestemmingen een aanraakscherm gebruikt wordt. Een aanraakscherm is zonder extra toegankelijkheidsfeatures (zoals bij een iPhone) niet bruikbaar door een blinde. Om een gps toegankelijk te maken voor blinden zijn er aanpassingen of specifieke ontwerpen nodig.

Er bestaan specifiek voor blinden ontworpen gps-systemen. Daarnaast bestaan er gps-apps voor smartphones. Deze apps zijn meestal niet specifiek ontworpen voor blinden, maar zijn vaak in mindere of meerdere mate toegankelijk omdat de onderliggende smartphone toegankelijk is.

Aandacht

  • Gps-systemen hebben een nauwkeurigheid van ongeveer 10 meter. Dat betekent dat het gps-systeem iemand tot in de nabijheid van een woning brengt, maar niet exact tot aan de voordeur. De gebruiker moet die beperking van het systeem aankunnen.
  • Het kan lang duren alvorens de gps contact tot stand heeft gebracht met voldoende satellieten om naar behoren te functioneren.
  • Niet overal is er dekking voor gps-systemen. In stedelijke gebieden met hoogbouw en tramlijnen of smalle straten is de dekking onbetrouwbaar.
  • Sommige gebruikers hebben veel tijd nodig om te leren werken met een gps.
  • Gps is een navigatiehulpmiddel dat de persoon begeleidt op zijn parcours. Gps is aanvullend op mobiliteitshulpmiddelen (witte stok, blindengeleidehond).

Producten