Toebehoren en aanpassingen

Product item picture
Productsoorten
Doelgroep

Rolstoelgebruikers hebben een rolstoel ter vervanging van de stapfunctie. Een rolstoel is functioneel voor verplaatsingen op korte afstand. Maar voor het overbruggen van grotere afstanden is het hoepelen te inspannend en niet efficiënt in functie van de verplaatsing of in functie van ontspanning. Dus zal de gebruiker nood hebben aan extra hulpmiddelen.

Manuele rolstoelgebruikers die zich over middellange afstand moeten verplaatsen, ondervinden verschillende problemen:

Rolstoelgebruikers hebben een rolstoel ter vervanging van de stapfunctie. Een rolstoel is functioneel voor verplaatsingen op korte afstand. Maar voor het overbruggen van grotere afstanden is het hoepelen te inspannend en niet efficiënt in functie van de verplaatsing of in functie van ontspanning. Dus zal de gebruiker nood hebben aan extra hulpmiddelen.

Manuele rolstoelgebruikers die zich over middellange afstand moeten verplaatsen, ondervinden verschillende problemen:

 • de lage snelheid waarmee ze zich kunnen verplaatsen
 • de grote inspanning die nodig is om tot deze verplaatsingen te komen en de daarbij horende vermoeidheid
 • een verhoogd risico op overbelasting; zeker op oneffen terrein of op afhellende paden kan langdurig hoepelen letsels veroorzaken.

Bij de keuze van het meest geschikte verplaatsingshulpmiddel moeten personen met een handicap rekening houden met:

 • activiteitsgebonden factoren:
  • de aard van de verplaatsing (functioneel of recreatief)
  • inspanningsverlagend
  • snelheidsverhogend
 • persoonsgebonden factoren:
  • de functionaliteit van de bovenste ledematen (goede functie – verminderde functie)
  • het kunnen uitvoeren van transfers (wel – niet)
  • de frequentie van gebruik (vaak – af en toe)
  • de tijdsduur van gebruik (hoelang na elkaar wordt de rolstoel gebruikt)
 • omgevingsgebonden factoren: gebruiksgebied en gebruiksomgeving:
  • gebruik binnen/buiten of alleen buiten
  • de toestand van de weg
  • de weersomstandigheden
  • vlak of heuvelachtig
  • de voorziene bergruimte
 • hulpmiddelgebonden factoren:
  • de meeneembaarheid (in de auto, met de trein …), demonteerbaarheid, verkleinbaarheid (inklappen)
  • het aantal onderdelen
  • de tijd om te demonteren (vooral bij slecht weer een belangrijke factor)
  • het gewicht
  • de toelaatbaarheid op de openbare weg
  • eisen met betrekking tot de verlichting, plaats en uitvoering van de verlichting en reflecterende voorzieningen

Producten