Tolk voor doven en slechthorenden

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove, doofblinde of slechthorende begrijpt en omgekeerd. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan een recht op tolkuren geven om een tolk voor doven en slechthorenden in te schakelen in de leefsituatie. Het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB) treedt vervolgens op als bemiddelaar en verleent bijstand bij de toewijzing van een tolk.

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove, doofblinde of slechthorende begrijpt en omgekeerd. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan een recht op tolkuren geven om een tolk voor doven en slechthorenden in te schakelen in de leefsituatie. Het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB) treedt vervolgens op als bemiddelaar en verleent bijstand bij de toewijzing van een tolk. Meer informatie vindt u op deze website van het VAPH.

Er zijn vier verschillende soorten tolken:

  1. Een tolk gebarentaal is een persoon die live de gesproken taal omzet in bijvoorbeeld Vlaamse Gebarentaal (VGT) of in Nederlands ondersteund met gebaren en omgekeerd.

  2. Een afstandstolk is een persoon die gesproken taal naar VGT vertaalt en omgekeerd, maar via een webapplicatie. Dat kan als de dove en de horende op verschillende plaatsen zijn (Video Remote Signing), maar ook als beiden zich op dezelfde plek bevinden (Video Remote Interpreting). Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB).

  3. Een teletolk is een persoon die de geschreven tekst van een dove, verstuurd via het internet, voorleest aan de gewenste contactpersoon en omgekeerd. Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

  4. Een schrijftolk is een persoon die live gesproken taal omzet in geschreven tekst. De schrijftolk geeft een zo exact mogelijk geschreven weergave van de mondelinge communicatie.

Alle erkende tolken in Vlaanderen zijn bij het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB) aangesloten. Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB).

Producten