Tv-kijken

Programma's volgen op tv

Programma’s volgen op tv is voor blinden en slechtzienden moeilijk. Slechtzienden kunnen de beelden doorgaans nog wel zien maar de ondertiteling niet meer. Blinden zijn uiteraard volledig aangewezen op het geluid. Audiobeschrijving bij een programma lost dat probleem op, maar wordt nog niet altijd aangeboden. 

Programma's volgen op tv

Programma’s volgen op tv is voor blinden en slechtzienden moeilijk. Slechtzienden kunnen de beelden doorgaans nog wel zien maar de ondertiteling niet meer. Blinden zijn uiteraard volledig aangewezen op het geluid. Audiobeschrijving bij een programma lost dat probleem op, maar wordt nog niet altijd aangeboden. 

Audiobeschrijving (of audiodescriptie) is een techniek waarbij een verteller, tussen de dialogen en achtergrondgeluiden door, extra informatie geeft over een film, tv-programma, theaterstuk of zelfs een muziekfestival of voetbalwedstrijd. Deze informatie beschrijft wat er allemaal te zien is, zodat ook blinden en slechtzienden het programma of evenement kunnen volgen.

Meer info op www.audiobeschrijving.be

Programma’s in een andere taal worden vaak ondertiteld, maar ook die ondertitels kunnen blinden en slechtzienden niet zien. Dat is zo bij series en films, maar ook bij reportages, documentaires ...

Vergroting via een optisch hulpmiddel, een groter scherm of een voorzetscherm is in sommige gevallen een oplossing.

Als vergroting niet helpt, kun je de ondertitels laten uitspreken door een toestel voor gesproken ondertiteling.

Merkgebonden streamers

Een merkgebonden streamer kun je draadloos verbinden met een of twee hoortoestellen of processoren van een cochleair implantaat (CI) van hetzelfde merk of een compatibel merk. Een streamer gebruikt een fabrikant-eigen digitale transmissietechnologie om het signaal (spraak of geluid van een audiobron of telefoon) naar de hoorapparaten of processoren te sturen (streamen). De hoortoestellen zetten dat digitaal signaal vervolgens om in waarneembaar geluid.

Merkgebonden streamers bieden een oplossing voor het spraakverstaan bij mondelinge gesprekken, gesprekken via een smartphone en om te luisteren naar audiobronnen zoals televisie, radio en computer.

Er zijn twee types merkgebonden streamers:

  • Type 1 biedt met één streamer een oplossing om radio en tv, mondelinge gesprekken of telefoongesprekken te horen.

  • Type 2 gebruikt voor elke afzonderlijke luistersituatie een andere streamer.

Tegemoetkoming VAPH

Merkgebonden streamers zijn opgenomen in de refertelijst onder het domein ‘communicatie’ en de activiteit ‘luisteren’ in de rubriek ‘merkgebonden streamers’.

Eens je erkend bent als een persoon met een handicap door het VAPH, kom je in aanmerking voor terugbetaling van (een) merkgebonden streamer(s) als:

  • het hulpmiddel voldoet aan de beschrijving vermeld in de hulpmiddelenfiche;

  • je voldoet aan één van de doelgroepen beschreven in de hulpmiddelenfiche;

  • Er voldaan is aan de voorwaarden beschreven in het BVR van 13 juli 2001 waarbij we de aandacht willen vestigen op de inhoud van artikel 4.

Producten