VERMEIREN Type 708 Vermeiren 708 Kids

VERMEIREN Type 708 Vermeiren 708 Kids

Kostprijs: 

Tussen 825,00 en 850,00 euro
Laatst aangepast: 
18 januari 2023
Manuele rolstoel voor kinderen

Verkocht door: 

Spronken Orthopedie nv

Producent: 

Vermeiren nv

ISO-codes: 
12.22.03 - Tweezijdig aangedreven rolstoel met hoepels