Zender voor belsignaal telefoon EMACtelf

Zender voor belsignaal telefoon EMACtelf

Kostprijs: 

Tussen 140,00 en 150,00 euro
Laatst aangepast: 
1 februari 2021
Telefoonzender

Productsoorten: 
telefoon-/ faxzender
Producenten: 

Jenile International

ISO-codes: 
22.27.04 - Hulpmiddelen voor signalering