Zenders voor multimedia- en elektrische toestellen

Product item picture
Productsoorten
Doelgroep

Met een zender voor multimedia- en elektrische toestellen kunnen zowel multimediatoestellen als elektrische toestellen op afstand bediend worden. Er zijn zenders waarmee slechts enkele toestellen kunnen bediend worden en er zijn zenders waarmee de volledige multimedia én een zeer groot aantal elektrische toestellen en andere toestellen zoals een telefoon, parlofoon en gsm kunnen bediend worden.

Met een zender voor multimedia- en elektrische toestellen kunnen zowel multimediatoestellen als elektrische toestellen op afstand bediend worden. Er zijn zenders waarmee slechts enkele toestellen kunnen bediend worden en er zijn zenders waarmee de volledige multimedia én een zeer groot aantal elektrische toestellen en andere toestellen zoals een telefoon, parlofoon en gsm kunnen bediend worden.

Met een zender voor zeer veel functies kunnen tot tweehonderd functies bediend worden.

Om de multimediatoestellen te bedienen, beschikken die zenders over een programmeerbare IR-zender. Bij de oudere modellen worden de IR-signalen ook gebruikt om elektrische toestellen te sturen. De nieuwere modellen combineren de IR-zender voor multimedia met een RF-zender (z-wave …) om elektrische toestellen te sturen. RF-zenders zenden ook buiten de zichtlijn en doorheen muren.

De meeste van die zenders laten toe om macro’s of scenes in te stellen. Zo kan de gebruiker door het indrukken van één toets bijvoorbeeld tegelijk de telefoon opnemen en het geluid van de televisie dempen.

De zenders verschillen in de bediening, in het soort signalen waarmee ze elektrische toestellen sturen en in de extra ingebouwde functies.

Er zijn stand-alonezenders en er zijn zenders die ingebouwd zijn in de rolstoelbesturing, in een communicatietoestel of die geïntegreerd zijn met de computer.

Producten