Zich herinneren

Hulpmiddelen voor het geheugen

Hulpmiddelen voor het geheugen kunnen eenvoudige niet-technologische (vb. nota’s, post-it’s, agenda, (prik)bord), laagtechnologische (vb. alarmklok of polshorloge) of hoogtechnologische hulpmiddelen (vb. smartphone, computer met bepaalde software of apps) zijn.

Hulpmiddelen voor het geheugen

Hulpmiddelen voor het geheugen kunnen eenvoudige niet-technologische (vb. nota’s, post-it’s, agenda, (prik)bord), laagtechnologische (vb. alarmklok of polshorloge) of hoogtechnologische hulpmiddelen (vb. smartphone, computer met bepaalde software of apps) zijn.

Hulpmiddelen voor het geheugen dienen om informatie te bewaren, om aan een uit te voeren taak te herinneren en die vervolgens uit te voeren. Een knoop in de broekzak heeft geen zin als je je niet meer kunt herinneren waarvoor die knoop diende. Een briefje naast het bed met de boodschap dat je om 17 uur naar de kapper moet, ben je meestal vergeten als het zover is. Een adequaat geheugenhulpmiddel moet daarom duidelijk zijn en weinig tijd laten tussen het moment van herinnering en het moment van uitvoering. Een actief geheugenhulpmiddel (vb. keukenwekker) geeft een hogere kans om iets te herinneren dan een passief hulpmiddel (vb. post-it).

Er zijn specifiek ontworpen geheugenhulpmiddelen zoals herinneringsapparaten, memorecorders, of een voorwerpenvinders. Daarnaast zijn er hulpmiddelen om de onrechtstreekse gevolgen van geheugenproblemen op te vangen. Naarmate geheugenproblemen en problemen in het denk- en het beoordelingsvermogen toenemen, daalt het vermogen van de persoon met geheugenproblemen om situaties te herkennen als onveilig zowel voor de eigen gezondheid als voor de eigen omgeving. Hulpmiddelen kunnen tot een bepaalde hoogte de veiligheid in de thuissituatie verzekeren zolang de persoon geen nood heeft aan constant toezicht. Zo zijn er hulpmiddelen om personen te herinneren aan het correct innemen van medicatie. Daarnaast zijn er hulpmiddelen om de veiligheid van de omgeving zoals de keuken, badkamer, enz. te verzekeren, zoals bijvoorbeeld een tijdschakelaar.

Producten