Zich oprichten

toiletsteun

Toilesteunen staan haaks op de wand en worden 30 à 40 cm naast de as van het toilet geplaatst.

De plaatsing van de steunen is afhankelijk van de gebruiker. De lichaamsbouw, de transfermethode, de mogelijkheden en beperkingen, maar ook de persoonlijke voorkeur van de gebruiker bepalen de plaats van de steunen.

Als iemand zich optrekt om tot stand te komen, moeten de steunen 20 cm voorbij de punt van het toilet reiken en hoger geplaatst worden om een opwaartse beweging te krijgen.

Een persoon die zich altijd opduwt, heeft dan weer steunen nodig die lager geplaatst zijn, zodat hij tot stand kan komen door de armen naast het lichaam te strekken. In dat geval moeten de steunen niet voorbij de punt van het toilet reiken.

Er zijn verschillende soorten toiletsteunen in de handel verkrijgbaar. Er bestaan vaste en opklapbare toiletsteunen. Bij twijfel of de muur voldoende stevig is voor een veilige bevestiging van de steun, kan een steunpoot voorzien worden. Als bevestiging in de muur niet mogelijk is, kan een steun op statief een oplossing zijn.

Producten