Zich oriënteren in de tijd

Personen met een cognitieve handicap hebben meer dan anderen nood aan een andere en meer concrete vorm van 'tijdverduidelijking'. Voor velen onder hen is tijd beheren een belangrijke stap naar zelfstandigheid. Om tijd te kunnen beheren, is het belangrijk dat ze ‘verstreken tijd’ begrijpen.

Producten