Hulpmiddelen en aanpassingen voor gebruik bij een ouderinitiatief

Sommige personen met een handicap verblijven bij een ouderinitiatiefopent dialoogvenster. Ouderinitiatieven kunnen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidies krijgen voor het bouwen van aangepaste infrastructuur en het voorzien van de nodige uitrusting, als ze de werken aangevat hebben na 11 november 2016 en als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Het VAPH kan geen tegemoetkoming bieden voor hulpmiddelen en aanpassingen die tot de bevoegdheid van een andere instantie of overheid behoren.

Aanvullende tegemoetkomingen van het VAPH zijn wel mogelijk. Ouderinitiatieven kunnen dezelfde VIPA-tegemoetkomingen genieten als vergunde zorgaanbiedersopent dialoogvenster. Het is dan ook logisch dat een persoon met een handicap dezelfde mogelijkheden heeft qua tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen bij een ouderinitiatief als bij een vergunde zorgaanbieder.

Publicaties

maart 2022

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.