Hulpmiddelen bij een ouderinitiatief

Sommige personen met een handicap verblijven bij een ouderinitiatief. Ouderinitiatieven kunnen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidies krijgen voor het bouwen van aangepaste infrastructuur en het voorzien van de nodige uitrusting, als ze de werken aangevat hebben na 11 november 2016 en als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Het VAPH kan geen tegemoetkoming bieden voor hulpmiddelen en aanpassingen die tot de bevoegdheid van een andere instantie of overheid behoren.

Aanvullende tegemoetkomingen van het VAPH zijn wel mogelijk. Ouderinitiatieven kunnen dezelfde VIPA-tegemoetkomingen genieten als vergunde zorgaanbieders. Het is dan ook logisch dat een persoon met een handicap dezelfde mogelijkheden heeft qua tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen bij een ouderinitiatief als bij een vergunde zorgaanbieder.

Publicaties