Informatie over vaccinatie in de sector voor personen met een handicap

Binnen de sector personen met een handicap werden speciale regelingen getroffen om gebruikers van collectieve voorzieningen in groep te vaccineren. Vanaf februari tot en met april konden meerderjarige gebruikers en zorgpersoneel in residentiële settings zich als eerste binnen de VAPH-sector laten vaccineren. Vanaf april konden ook de gebruikers van dagcentra voor volwassenen en de voormalige diensten zelfstandig wonen via groepsvaccinaties in de voorziening gevaccineerd worden. Parallel kregen alle personeelsleden met zorgcontacten de mogelijkheid zich  prioritair te laten vaccineren in de vaccinatiecentra. Sinds de uitbreiding van de vaccinatiestrategie naar minderjarigen, is er een regeling uitgewerkt om jongeren (12- tot en met 17- jarigen) die ondersteund worden in een multifunctioneel centrum collectief te vaccineren. De multifunctionele centra kunnen hierover afspraken maken met het plaatselijke vaccinatiecentrum.
De beslissing om gebruikers van collectieve voorzieningen prioritair te vaccineren, is genomen door de Taskforce vaccinatie vanwege de gevoeligheid voor uitbraken in collectieve settings. Dit in combinatie met de vaak kwetsbare personen die gebruik maken van die collectiviteiten. 

Voor personen met een handicap die geen gebruik maken van een collectief ondersteuningsaanbod en hun netwerk gelden de afspraken voor vaccinatie zoals voor de algemene bevolking. Daarbij wordt een prioritering gehanteerd volgens leeftijd en risicoprofiel. Velen zullen ondertussen reeds uitgenodigd zijn, een eerste dosis ontvangen hebben of zelfs al volledig gevaccineerd zijn. Meer informatie over de vaccinatiestrategie voor de algemene bevolking kunt u lezen op www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer

Ook na vaccinatie van de collectiviteiten binnen de VAPH-sector moeten de preventieve en hygiënische maatregelen nog steeds gerespecteerd worden. Het VAPH communiceert welke versoepelingen wanneer mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de algemene epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad in de samenleving. 

De versoepelingen zullen terug te vinden zijn via de algemene coronapagina van het VAPH.

Waar vindt u informatie over het vaccin?

Alle informatie over het vaccin kunt u vinden op www.laatjevaccineren.be/covid-19 en op de Facebookpagina ‘laatjevaccineren’. U vindt er onder andere een antwoord op veelgestelde vragen en feiten en fabels over het vaccin.

Het VAPH hoopt dat zoveel mogelijk personen zich laten vaccineren zodra ze daar de kans toe krijgen. Alleen zo zal het dagelijks leven zoals voor corona weer geleidelijk aan opgestart kunnen worden. U laten vaccineren is niet alleen belangrijk voor uw eigen gezondheid, maar u beschermt er ook anderen mee.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het VAPH via de VAPH-lijn op het nummer 02 249 30 00 of via het vragenformulier.

Deze pagina werd gepubliceerd op 14 juli 2021.

Verwante pagina's

Direct naar
Jongeman met syndroom van Down in de serre

Informatie voor personen met een handicap

Een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.