Kampen en vakantiewerking

De Vlaamse Regering besliste dat jeugdwerking zowel voor -12-jarigen als +12-jarigen is toegelaten mits strikte voorwaarden.. Daardoor kunnen initiatieven van organisaties voor vrijetijdszorg, zoals speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen, zowel voor -12-jarigen als +12-jarigen opnieuw doorgaan volgens diezelfde voorwaarden. 

Het ondersteuningsaanbod dat tijdens vakantieperiodes en op schoolvrije momenten wordt georganiseerd door vergunde zorgaanbieders (vakantiewerking door vergunde zorgaanbieders en multifunctionele centra), beschouwt het VAPH als ondersteuning in de zorg en is niet gebonden aan de voorwaarden vastgelegd voor jeugdwerk.

Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Dat geldt zowel voor de individuele persoon met een handicap die deelneemt aan (externe) activiteiten, als voor de organisatie die ze organiseert.

Deze pagina werd gepubliceerd op 10 maart 2021.