Kampen en vakantiewerking

De Vlaamse Regering besliste dat vanaf woensdag 28 oktober om 24 uur jeugdwerking voor +12-jarigen niet meer toegelaten is. Het ondersteuningsaanbod dat tijdens vakantieperiodes en op schoolvrije momenten wordt georganiseerd door vergunde zorgaanbieders (vakantiewerking door vergunde zorgaanbieders en multifunctionele centra), beschouwen we als ondersteuning in de zorg en kan doorgaan.

Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Dat geldt zowel voor de individuele persoon met handicap die deelneemt aan (externe) activiteiten, als voor de organisatie die ze organiseert.

Initiatieven van organisaties voor vrijetijdszorg, zoals speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen, zullen voor +12-jarigen niet meer kunnen doorgaan.

Deze pagina werd gepubliceerd op 12 november 2020.