Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Het coronavirus COVID-19 heeft zich verspreid in verschillende Europese landen. Ook in Vlaanderen is het virus opgedoken. Op onderstaande pagina’s vindt u meer uitleg over de maatregelen die het VAPH treft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Op de Belgische website www.info-coronavirus.be vindt u algemene informatie over het coronavirus. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.

U kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be.

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus - informatie voor personen met een handicap en hun netwerk

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus - informatie voor professionelen