Meldpunt woon- en leefkosten

Het VAPH wil zicht hebben op de betaalbaarheid van de zorg en ondersteuning en van de woon- en leefkosten die eventueel aan de budgethouder worden aangerekend. Daarom geven we u de mogelijkheid om kosten waarvan u meent dat zij te hoog zijn, aan het VAPH te melden via meldpuntwl@vaph.be.

Wanneer u een melding doet, moet u:

  • de kosten gedetailleerd weergeven;
  • vermelden of het over kosten voor zorg en ondersteuning of over woon- en leefkosten gaat;
  • vermelden door wie zij worden aangerekend;
  • de naam van uw organisatie vermelden.

Het VAPH zal indien nodig een onderzoek uitvoeren.

Het e-mailadres kan enkel worden gebruikt door vergunde en niet-vergunde zorgaanbieders, bijstandsorganisaties, multidisciplinaire teams, diensten ondersteuningsplan en gebruikersverenigingen. Particulieren moeten zich wenden tot de klachtendienst van het VAPH.

Documenten