‘Ik beschik over een persoonsvolgend budget. Heb ik dan recht op een vrij besteedbaar deel? En hoe vraag ik dat op?’

Wie over een persoonsvolgend budget beschikt, heeft recht op een vrij besteedbaar deel. Dat betekent dat u een deel van het budget vrij kunt besteden. U hoeft dus niet te verantwoorden aan welke zorg en ondersteuning u dat deel uitgeeft.

Het vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget bedraagt op jaarbasis:

  • 1.800 euro voor budgetcategorieën 1 tot en met 4;
  • 3.600 euro voor budgetcategorieën 5 tot en met 12.

Het eerste jaar dat u een persoonsvolgend budget krijgt, wordt het vrij besteedbaar deel naar verhouding berekend. Bijvoorbeeld: als u uw budget voor het eerst op 1 september krijgt, dan hebt u 1.200 euro vrij besteedbaar budget voor de laatste vier maanden van het jaar (als het om budgetcategorie 5 of hoger gaat).

Opgelet: Het vrij besteedbaar deel is geen bedrag dat u extra boven op uw persoonsvolgend budget krijgt. Het maakt er deel van uit. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige ondersteuning. Hou er rekening mee dat het opvragen van het vrij besteedbaar deel invloed kan hebben op de zorggarantie.

Hoe kunt u het vrij besteedbaar deel opvragen?

U kunt het vrij besteedbaar deel in een keer opvragen, of u kunt iedere maand een deeltje opvragen. U kunt het vrij besteedbaar deel van dit jaar (2019) nog opvragen tot 1 maart van volgend jaar (2020).

Zowel wie kiest voor een voucher als wie kiest voor cash, kan een vrij besteedbaar deel van het budget opvragen bij het VAPH.

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget