156 jongeren krijgen in juli hun persoonsvolgend budget na jeugdhulp

Sinds de opstart van de persoonsvolgende financiering in 2017 wordt ingezet op het snel beschikbaar stellen van een persoonsvolgend budget voor kwetsbare groepen. Een van die groepen zijn jongeren die uitstromen uit de jeugdhulpverlening en de overstap maken naar volwassenenondersteuning. Zij staan aan het begin van hun volwassen leven en krijgen het zogenaamde persoonsvolgend budget na jeugdhulp.

156 jongeren krijgen vanaf 1 juli 2021 dat persoonsvolgend budget: die jongeren (en hun context) kunnen zo werken aan een naadloze overgang van het multifunctioneel centrum (MFC) naar de mogelijkheden van de volwassenenondersteuning.

Wie komt in aanmerking?

Iedere jongere kan, in het jaar waarin hij 21 wordt, aanspraak maken op het persoonsvolgend budget na jeugdhulp. De jongere moet daarvoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De jongere moet in aanmerking komen voor een persoonsvolgend budget: dat kan aangetoond worden met een beslissing tot toewijzing van het persoonsvolgend budget. De jongere doorliep daarvoor de aanvraagprocedure (met het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en de objectivering van de handicap).

    Het is belangrijk dat op het moment van de aanvraag (dat is het moment waarop het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget werd ingediend), de jongere gebruik maakte van niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van het VAPH (een multifunctioneel centrum).
     
  • In het jaar dat de jongere het persoonsvolgend budget na jeugdhulp zal ontvangen, moet hij ook gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van het VAPH (een multifunctioneel centrum).

Wie niet aan die voorwaarden voldoet, zal géén brief gekregen hebben, maar het is wel nog steeds mogelijk om aanspraak te maken op het persoonsvolgend budget na jeugdhulp. Was de jongere bijvoorbeeld bezig met de aanvraagprocedure, maar is die nog niet afgerond? Dan kan hij mogelijk wel nog beschikken over een persoonsvolgend budget, eens de procedure rond is.

Wat moet u doen als u een brief krijgt waarin staat dat u een persoonsvolgend budget na jeugdhulp krijgt?

Net als bij elk ander persoonsvolgend budget is het belangrijk dat het persoonsvolgend budget binnen de 4 maanden na terbeschikkingstelling wordt opgestart. Dat kan:

  • met een voucher (enkel te besteden bij een door het VAPH vergunde aanbieder)
  • in cash (ook te besteden bij niet door het VAPH vergunde aanbieders)
  • met een combinatie van beide

Een bijstandsorganisatie kan u ondersteunen als de opstart net iets moeilijker verloopt.

Als u er toch voor zou kiezen om niet te starten met het persoonsvolgend budget, maar nog langer in de jeugdhulp te blijven, dan kan dat. Zolang u voldoet aan de voorwaarden voor een toekenning van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp, kunt u op een later tijdstip een nieuwe vraag indienen voor een persoonsvolgend budget. 

Lees meer over het persoonsvolgend budget na jeugdhulp

Lees alle nieuwsberichten