1G1P en VAPH-expertise

Sinds kort zijn er over heel Vlaanderen en Brussel samenwerkingsverbanden één gezin - één plan (1G1P). Op de website van jeugdhulp kunt u in de FAQ meer informatie vinden over de verhouding van het handicapspecifieke aanbod ten opzichte van 1G1P. 

De principes waarop de samenwerkingsverbanden 1G1P geënt zijn, een cliënt- en krachtgerichte aanpak die de regie bij de gezinnen houdt, zijn ook voor het VAPH belangrijke pijlers. Net zoals gepast omgaan met verontrusting, werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking bij moeilijkere of niet zo eenduidige trajecten bij minderjarigen met een (vermoeden van) handicap. 

De 1G1P-teams hebben de opdracht om breed generalistisch en holistisch te kijken. Bij de samenstelling van die teams wordt verwacht dat verschillende expertises aanwezig zijn. De aanwezigheid van VAPH-expertise in zo een generalistisch werkend team heeft zeker meerwaarde. De aanwezigheid van verschillende expertises in het team maakt ook dat gemakkelijker de verbinding gelegd kan worden met gespecialiseerde doelgroepspecifieke hulpverlening.

Naast de ontwikkelingen van 1G1P mag niet vergeten worden dat de vragen die gesteld worden aan aanbieders van RTH (van het VAPH), in veel situaties vragen zijn naar eenduidige handicapspecifieke kennis en expertise, zonder bijkomende generalistische vragen of verontrusting. Dat wil zeggen dat naast het aanbod van het 1G1P-team en de samenwerking in het samenwerkingsverband, het uitbreiden en ontwikkelen van het handicapspecifieke aanbod belangrijk blijft. Het ene sluit dus het andere niet uit, maar vult elkaar aan en maakt mogelijk dat men zich kan toespitsen op zijn eigen expertise. 

Bovenstaande maakt dat in een samenwerkingsverband een grote diversiteit aan soorten rollen en engagementen enerzijds en aan kennis en expertise anderzijds bestaat.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen