25 oktober 2021

Wat komt wel en niet in aanmerking voor betaling via het persoonsvolgend budget?

Met het persoonsvolgend budget (PVB) kunt u zorg en ondersteuning vergoeden binnen uw eigen netwerk, via vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Zorg en ondersteuning kan echter een breed begrip zijn. Het hoeft niet altijd te gaan om ‘zorg’ in de strikte zin van het woord (bijvoorbeeld een persoonlijke assistent die instaat voor dagelijkse hygiëne). Het kan ook gaan over omkaderende taken: denk aan de vergoeding voor een vrijwilliger, mindermobielencentrale, hulp bij het onderhouden van de tuin …

Maar waar ligt nu de grens tussen activiteiten die wel of net niet in aanmerking komen voor betaling via het PVB?

In de mededeling aan PVB-budgethouders van 25 oktober 2021 geven we een overzicht.

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget