25 november 2021

Neem deel aan een uniek Europees gefinancierd project: UNIC

We zijn op zoek naar gemotiveerde personen met een handicap om deel te nemen aan workshops in het kader van het UNIC-project.

UNIC-project?

Het UNIC-project wil de kwaliteit van het leven en de inclusie van personen met chronische zorgnoden verbeteren via vraaggestuurde zorg en ondersteuning. Het project ontwikkelt daarvoor een toolbox met daarin drie tools. Elke tool focust zich op een specifieke doelgroep.

De tools zullen in Vlaanderen 9 maanden lang getest worden door het VAPH via workshops en daarna omgezet worden naar de Oostenrijkse, Tsjechische, Finse en Spaanse context.

De testperiode in Vlaanderen verloopt in twee fases:

  • Gedurende deel 1 van de workshops, in februari 2022, willen we inhoudelijke feedback verzamelen op elke tool. Met die inhoudelijke feedback kunnen de tools verder op punt gezet worden.
  • In een tweede fase van de workshops, in september 2022, testen we de aangepaste tools. In die workshops zullen we de deelnemers vragen om de vragenlijst effectief zelf in te vullen en een laatste keer feedback te geven.

Als u zich kandidaat stelt, dan is dat voor de beide fases van de workshops (februari en september 2022).

Wie zoeken we?

Voor de workshops over de Quality Monitoring Tool zijn we op zoek naar personen met een handicap.

De Quality Monitoring Tool wordt ingevuld door personen met een chronische zorgnood zoals personen met een handicap of iemand die hen ondersteunt om de tool in te vullen. Het doel van de Quality Monitoring Tool is om zwakke en sterke punten van het persoonsvolgende financieringssysteem aan te duiden.

Bent u een persoon met een handicap die al langer dan 6 maanden een persoonsvolgend budget heeft en in kleine groep feedback wil geven over een tool die uiteindelijk over heel Europa kan gebruikt worden? Stel u dan kandidaat voor een van onze workshops. We organiseren workshops van een halve dag in kleine groepen in verschillende provincies (Gent, Antwerpen, Leuven).

Omdat het voor het onderzoek belangrijk is dat personen met verschillende profielen en verschillende achtergronden deelnemen aan de workshops, zullen personen geselecteerd worden. De selectiecriteria werden opgesteld door het VAPH, in samenwerking met onderzoekers van de UGent.

Wanneer zijn de workshops?

U kunt zich kandidaat stellen voor een van de volgende workshops:

De datums voor de workshops in september 2022 worden later bekendgemaakt.

U kunt zich kandidaat stellen tot en met 7 januari 2022.

Lees meer over het UNIC-project

Lees meer over de workshops in het kader van het UNIC-project