8 december 2021

Het VAPH blikt terug op de eerste helft van 2021

Net als in vorige edities van ‘Het VAPH in cijfers’, rapporteren we in dit halfjaarlijkse verslag over de ter beschikking gestelde budgetten, de aanvragen en de afhandeling ervan, over het vergunde zorgaanbod en over de tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Analyses van de inzet en besteding van de persoonsvolgende budgetten en evoluties bij de vergunde zorgaanbieders worden voorbereid met het oog op het jaarverslag 2021.

Bekijk Het VAPH in cijfers - 1e helft 2021

Bekijk de cijfers van de vorige jaren