23 februari 2022

Dien uw PVB-kosten van 2021 in vóór 1 april 2022

Kosten die u maakte in 2021 binnen een goedgekeurde overeenkomst voor zorg en ondersteuning, kunt u tot en met 31 maart 2022 indienen via mijnvaph.be of via een kostenstaatformulier.

Kosten die u indient na 1 april 2022 (voor het jaar 2021), worden niet aanvaard. Het is slechts in hoogst uitzonderlijke omstandigheden en mits grondige motivatie mogelijk om alsnog kosten in te dienen. Dat kan toegestaan worden tot 2 jaar later (kosten voor het jaar 2021 kunnen dus uitzonderlijk tot 1 april 2024 ingediend worden) en enkel vanwege een van volgende redenen:

  • De factuur werd laattijdig ontvangen bij het afhandelen van de kosten van een arbeidsongevallenverzekering.
  • De budgethouder was opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum in maart 2022.
  • De bijstand door een bijstandsorganisatie is laattijdig naar aanleiding van inspectie of ex-postcontrole.
  • De laattijdig ingevoerde kosten komen voort uit vaststellingen van Zorginspectie of ex-postcontrole.
  • Er was betwisting over het contract en daarvan werd er bewijs toegevoegd.
  • Er worden laattijdige kosten ingediend na of wegens afrekening van een cashbudget.

Elk van die redenen moet gestaafd worden met documentatie en bewijslast. Het VAPH onderzoekt dan of er een uitzondering op de deadline kan toegestaan worden en de kosten kunnen aanvaard worden.

Elke andere motivatie voor laattijdige kosten zal niet aanvaard worden. Het is dus zeker belangrijk om uw administratie af te handelen vóór 1 april 2022.

Lees meer over de besteding van het het persoonsvolgend budget