23 februari 2022

Indexering persoonlijke financiële bijdrage RTH en MFC

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen een persoonlijke bijdrage vragen. Die bedragen worden jaarlijks aangepast op 1 januari. 

De maximumbedragen voor de persoonlijke financiële bijdrage voor rechtstreeks toegankelijke hulp die gelden vanaf 1 januari 2022, vindt u op onderstaande pagina. 

Punten en bijdragen RTH

Een multifunctioneel centrum (MFC) moet een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen. Dat bedrag wordt aangepast op 1 januari en op 1 juli bij een aanpassing van een of meerdere spilindex(en). 

U vindt de bedragen voor de wettelijke persoonlijke financiële bijdrage in een multifunctioneel centrum via onderstaande link.

Bijdragen MFC

Lees alle nieuwsberichten