23 februari 2022

Infosessies Besteden van een persoonsvolgend budget

Beginnen met het besteden van uw persoonsvolgend budget kan een stevige opgave zijn. Kiest u voor cash, voucher of misschien beide? Neemt u het vrij besteedbaar deel op of niet, en wat met het werkgeverschap? 

Om personen die net hun budget hebben ontvangen, of voor zij die gewoon graag hun kennis rond het budget wilden opfrissen, organiseerde het VAPH op 1 en 10 februari online infosessies over de besteding van het persoonsvolgend budget. 

Die online infosessies waren initieel gepland als live sessies. Vanwege de coronasituatie is dat plan anders gelopen. De 5 live bijeenkomsten in de verschillende provincies werden vervangen door een online namiddag- en avondsessie.

Documentatie

Alle documentatie - de presentatie, het filmpje en het filmpje met Vlaamse Gebarentaal - vindt u op onze website. Daar kunt u de informatie herbekijken.

Evaluatie

Na de infosessie werd aan alle deelnemers gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. 

De belangrijkste resultaten geven we u graag mee. 

  • Er waren ruim 650 inschrijvingen voor de online infosessies. De helft van de mensen volgden de uiteenzetting live, de andere helft keek uitgesteld. 
  • 72% was budgethouder, 28% waren personen die professioneel bezig zijn met het persoonsvolgend budget. 
  • 96% gaf aan dat de inhoud en de organisatie van het webinar goed tot zeer goed was.
  • Maar liefst 86% gaf er de voorkeur aan om ook toekomstige infosessies online te organiseren. 

We kunnen dus wel stellen dat de online infosessies een succes waren. Voor heel wat mensen was het makkelijker om aan te sluiten, makkelijker om een vraag te kunnen stellen via de chat. Ook het feit dat nadien de info kon worden herbekeken, werd geapprecieerd. We houden er dan ook aan om in de toekomst, ook na corona, online infosessies te geven als aanvulling op het aanbod live infosessies in de provincies. 

Op het evaluatieformulier was ook ruimte voor suggesties en opmerkingen. Ook die hebben we grondig doorgenomen.

  • Er werd veel informatie gegeven op korte tijd.  Werk bijvoorbeeld met praktijkvoorbeelden of casussen gebruiken om de info duidelijker te maken. 
  • Gebruik minder afkortingen.
  • Door de organisatie van de vragenronde komen vraagstellers vlot aan bod. 
  • Geef zeker alle documentatie achteraf ter beschikking, soms ging het te snel. 

Volgende infosessies

Het VAPH organiseert in het najaar van 2022 opnieuw infosessies. We zullen dat ook jaarlijks blijven doen, zowel online als live. Ook de suggesties, zoals het gebruiken van praktijkvoorbeelden, verwerken we in de volgende infosessies. 
 

Lees alle nieuwsberichten