23 februari 2022

Verschillende mededelingen over de besteding van uw persoonlijk budget

In de mededeling Uitbetalen gemaakte kosten wordt er kort toegelicht hoe u kosten kunt indienen via de kostenstaten of via het e-loket mijnvaph.be.

In de mededeling Overeenkomsten en registraties wordt erop gewezen dat een registratie van een overeenkomst in mijnvaph.be (op papier of online) niet hetzelfde is als een schriftelijke overeenkomst. U hebt een schriftelijke overeenkomst nodig om op een correcte manier uw zorg en ondersteuning op te starten.

In de mededeling Het minimumloon van uw persoonlijke assistent of individuele begeleider hebben we het kort over het minimumloon. Door de vele indexsprongen is dat de laatste maanden wel wat gewijzigd.

Lees alle nieuwsberichten