10 maart 2022

Aanpassing in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget

Bij individuele psychosociale begeleiding helpt een begeleider een persoon met een handicap om zijn leven te organiseren. De begeleider kan samen met de persoon met een handicap nadenken en spreken over de organisatie van het huishouden, de organisatie van de administratie en financiën, het omgaan met de handicap ... De begeleiding beperkt zich tot inhoudelijke begeleiding. Er wordt geen praktische hulp geboden. Psychosociale ondersteuning wordt uitgedrukt in begeleidingen.

Tot op heden kon individuele psychosociale begeleiding in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) aangevraagd worden, uitgedrukt in een aantal uren per week (met een maximum van 4 uren per week).

Een vraag naar de ondersteuningsfunctie individuele psychosociale begeleiding wordt voortaan aangevraagd in aantal begeleidingen per week (met maximaal 2 begeleidingen per week), omdat het uitdrukken van de ondersteuning in begeleiding(en) meer aanleunt bij de realiteit. Er moeten steeds volledige begeleidingen aangevraagd worden. Het is niet mogelijk om een vraag te stellen naar 0,5 of 1,5 begeleiding(en) ‘individuele psychosociale begeleiding’. De duurtijd van een begeleiding varieert tussen 1 en 2 uur. Niet elke begeleiding duurt even lang. Daarom wordt 1 en 2 uur vertaald naar 1 begeleiding. 3 en 4 uren worden vertaald naar 2 begeleidingen per week.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen