10 maart 2022

Aanpassing webpagina verstandelijke handicap in het kader van CHC-model

Op de website werd verduidelijkt dat het VAPH altijd minimaal nood heeft aan IQ-gegevens uit een volledige gestandaardiseerde intelligentietest. Dat is nodig omdat er voor aanvragen bij het VAPH gewerkt wordt met classificerende diagnostiek (in tegenstelling tot handelingsgerichte diagnostiek). Een intelligentiequotiënt die bepaald wordt op basis van de crossbatterybenadering kan een enorme meerwaarde betekenen in het kader van handelingsgerichte diagnostiek en kan als basis dienen voor verdere adviezen naar de persoon met een handicap toe. Voor het VAPH volstaan die gegevens echter niet en is er in de eerste plaats altijd een volledig afgenomen intelligentietest nodig.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen