24 maart 2022

Brochure ‘De zorgzwaarte bepalen: wat en hoe’?

Het VAPH herwerkte de brochure ‘De zorgzwaarte bepalen: wat en hoe?’

In die brochure vindt u informatie over het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die een persoon met een handicap nodig heeft in zijn dagelijkse leven. Die zorgzwaarte wordt gemeten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). 

U leest in de brochure wat zorgzwaarte is en hoe het wordt bepaald, hoe het gesprek over de zorgzwaarte verloopt en waarvoor het dient.

U kunt een exemplaar van de brochure bestellen op vaph.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen