17 maart 2022

Geactualiseerde brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de brochure Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder. In de brochure vindt u gedetailleerde informatie terug over zowel de rechten als de plichten van gebruikers van erkende en vergunde zorgaanbieders.

U kunt gedrukte exemplaren van de brochure bestellen via onze website.

Hebt u nog exemplaren van de vorige versie? Gooi ze dan zeker weg, zodat de personen met een handicap correct geïnformeerd worden.

Lees de brochure Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen