22 maart 2022

Het beheer van uw budget in Mijn VAPH: export van transacties

Beheert u zelf uw budget via Mijn VAPH? Een export van uw transacties geeft een u overzicht van alle werkelijk geregistreerde kosten per budgetjaar met de bijhorende details. Dat kan handig zijn om bijvoorbeeld een overzicht te maken van het totaal van de kosten per zorgaanbieder of om na te gaan of u alle facturen al registreerde.

Waar vindt u ‘export transacties’ terug?

‘Export transacties’ kunt u in het e-loket mijnvaph.be terugvinden via Menu - Persoonlijk budget - Overzicht. Onder uw budgetlijn ziet u de knop ‘export transacties’ (geel gemarkeerd op de schermafdruk hieronder).

[[{"fid":"42476","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"screenshot 'export transacties' in Mijn VAPH","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"screenshot 'export transacties' in Mijn VAPH","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"screenshot 'export transacties' in Mijn VAPH","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Wat is een export van uw transacties?

De knop ‘export transacties’ opent of downloadt (afhankelijk van uw browserinstellingen) een Excelbestand. Dat bestand geeft u een overzicht van alle werkelijk geregistreerde kosten op het betreffende budgetjaar. Bij alle kosten ziet u de bijhorende details zoals het type van de kosten, de begunstigde (de zorgaanbieder waarmee u kosten hebt geregistreerd), het oorspronkelijke bedrag, de periode van de kosten, de datum van registratie …

Waarvoor kunt u het overzicht gebruiken?

  • Als u een filter toepast op de kolommen van de eerste rij in het Excelbestand, dan kunt u onder meer een overzicht maken van het totaal van de kosten per zorgaanbieder of de som maken van de kosten binnen een bepaalde periode.
    [[{"fid":"42477","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"screenshot filter 'export transacties' in Mijn VAPH","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"screenshot filter 'export transacties' in Mijn VAPH","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"screenshot filter 'export transacties' in Mijn VAPH","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
  • Als u vaststelt dat uw terugvorderbaar voorschot niet meer overeenstemt, kunt u via de export transacties eenvoudig nagaan of u alle facturen al registreerde. U vergelijkt daarvoor uw facturen met de registraties van de kosten in het Excelbestand.

  • Bij de administratieve afsluiting van een jaarbudget kunt u een jaaroverzicht opslaan of afdrukken en dat toevoegen bij de facturen van het betreffende jaar.

Lees alle nieuwsberichten