17 maart 2022

Infonota INF/22/18 - Compenserende maatregelen: variabele prestaties COVID-19 jaar 2021

Tijdens de coronacrisis waren de meeste voorzieningen, vanwege de verhoogde aanwezigheid van de gebruikers, genoodzaakt om meer variabele prestaties in te zetten dan tijdens een vergelijkbare periode zonder crisis. Om de voorzieningen financieel tegemoet te komen, zal indien nodig het maximaal aantal variabele prestaties per voorziening tijdelijk verhoogd worden. Met het kabinet van Minister Beke werd afgesproken dat het VAPH het verschil met een normale situatie ook voor het jaar 2021 in kaart brengt en op basis daarvan een ministerieel besluit opmaakt om eenmalig en tijdelijk ook het maximaal aantal variabele prestaties voor 2021 te verhogen.

Lees infonota INF/22/18

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen