17 maart 2022

Richtlijnen bij overgang naar code geel in coronabarometer

Volgend op de beslissingen van het Overlegcomité met betrekking tot de overgang naar code geel in de coronabarometer, waardoor de meeste COVID-19-maatregelen vervallen, verduidelijkt de Vlaamse Regering de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en de zorginstellingen. Er is een mondmaskerplicht voor iedere persoon vanaf 12 jaar en ouder in zorginstellingen, maar de zorginstelling kan daarvan afwijken op basis van een risicoanalyse.

De Taskforce COVID-19 Zorg werkte vervolgens richtlijnen uit voor de welzijnssector. Elke voorziening krijgt de verantwoordelijkheid om - binnen de grenzen van de coronabarometer en de bepalingen van de Interministeriële Conferentie omtrent testen, quarantaine en isolatie - een eigen beleid te voeren rekening houdend met de individuele situatie van de voorziening. 

Wat dat betekent, leest u in de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 17 maart 2022.

Lees alle nieuwsberichten