28 april 2022

Allerlaatste herinnering deadline compenserende maatregelen: variabele prestaties COVID-19, jaar 2021 - infonota INF/22/18

De deadline om de extra variabele prestaties vanwege corona in te dienen, was 15 april 2022. Een aantal voorzieningen hebben nog niet gereageerd. Inmiddels kregen die voorzieningen op 25 april 2022 een herinneringsmail.

Tijdens de coronacrisis waren de meeste voorzieningen, vanwege de verhoogde aanwezigheid van de gebruikers, genoodzaakt om meer variabele prestaties in te zetten dan tijdens een vergelijkbare periode zonder crisis. Om de voorzieningen financieel tegemoet te komen, zal indien nodig het maximaal aantal variabele prestaties per voorziening tijdelijk verhoogd worden.

We vroegen aan álle zorgaanbieders om het sjabloon in te dienen, zelfs al is er geen verhoging van de variabele prestaties in 2021 en zijn de cijfers 0. U noteert dan 0 uren. Op die manier weet het VAPH of alle subsidie-eenheden gereageerd hebben op de bevraging.

Bezorg het sjabloon via mail aan afrekeningen@vaph.be uiterlijk op 29 april 2022. Na die datum zullen we geen sjablonen meer aanvaarden.

Lees infonota INF/22/18

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen