7 april 2022

Belang van bijkomende voorwaarden bij de doelgroep in de hulpmiddelenfiches

Zoals uitgelegd tijdens de opleiding module D is het van belang dat bij de aanvraag van een refertehulpmiddel naast de motivatie van de algemene doelgroep ook alle bijkomende voorwaarden toegelicht worden. We merken op dat dat niet altijd gedaan wordt.

De bijkomende voorwaarden staan in de hulpmiddelenfiches onder de algemene doelgroep(en) voor wie het hulpmiddel bedoeld is. De bijkomende voorwaarden beschrijven de situatie waarin het hulpmiddel gebruikt wordt en bevatten belangrijke informatie over de noodzaak en gebruiksfrequentie van het hulpmiddel voor de betreffende doelgroep. 

Als de aanvrager of zijn situatie niet voldoen aan een of meerdere bijkomende voorwaarden, moet er in de module grondig gemotiveerd worden waarom het hulpmiddel toch noodzakelijk is voor de persoon. De noodzaak, doelmatigheid, werkzaamheid en gebruiksfrequentie moeten steeds aangetoond zijn en in verhouding staan met de gevraagde bijstand. 

Bovenstaande informatie werd verduidelijkt op de webpagina over de doelgroepen van de hulpmiddelenfiches

Herbekijk de webinar over module D.

In de webinar over de regelgeving IMB sinds 1 juli 2019 wordt bovenstaande informatie toegelicht vanaf minuut 29. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen