7 april 2022

Brochure hulpmiddelen en aanpassingen geactualiseerd

Het VAPH herwerkte de brochure Hulpmiddelen en aanpassingen.

In die brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen. 

U kunt een exemplaar van de brochure bestellen op vaph.be.

Controleer of er nog exemplaren van de vorige versie beschikbaar zijn in uw organisatie. Als dat zo is, gooi ze dan zeker weg, zodat de personen met een handicap correct geïnformeerd worden.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen