26 april 2022

Deel uw ervaringen met het systeem van persoonsvolgende financiering

In opdracht van het VAPH start de UGent een onderzoek naar de ervaringen van houders van een persoonsvolgend budget (PVB) met het systeem van persoonsvolgende financiering. 

De onderzoekers willen bekijken in welke mate zij inspraak ervaren in hun zorg en ondersteuning, maar ook of er zaken in het systeem zijn die nog moeilijkheden veroorzaken. Hebt u een persoonsvolgend budget (PVB) en wilt u uw ervaringen delen? Vul dan de bevraging(opent nieuw venster) in.

Het duurt ongeveer 30 tot 40 minuten om de bevraging in te vullen. In de vragenlijst worden een aantal persoonsgegevens gevraagd zoals uw leeftijd en geslacht. Daarna volgen er enkele vragen over uw persoonsvolgend budget en het systeem van persoonsvolgende financiering. Ten slotte eindigt de vragenlijst met enkele stellingen over uw ervaring met inspraak in uw zorg en ondersteuning en uw ervaring met persoonsgerichte zorg.

Feedback van gebruikers is ontzettend belangrijk om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. We danken alvast iedereen die de bevraging invult.

Lees alle nieuwsberichten