14 april 2022

Financiering tolk- en vertaalopdrachten voor vluchtelingen uit Oekraïne - aanbod Sociaal Tolken en Vertalen

Om de taalbarrière te overbruggen bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, kunt u rekenen op de diensten sociaal tolken en vertalen van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering (AgII), de stedelijke agentschappen Atlas en In-Gent en Brussel-Onthaal vzw.

Vertalers en tolken Oekraïens en Russisch

Momenteel zet het AgII versneld in op de uitbreiding van hun aanbod van gekwalificeerde vertalers, gecertificeerd sociaal tolken en kort opgeleide crisistolken Oekraïens. Daarnaast kunt u een beroep doen op hun sociaal tolken en vertalers Russisch. Ongeveer 70 % van de volwassen Oekraïners spreekt namelijk vloeiend Russisch en voor 38 % is Oekraïens de hoofdtaal.

Ze werken met zowel gecertificeerde sociaal tolken als crisistolken. Welke tolk wordt ingezet, is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het gesprek. Voor zware en gevoelige gesprekken, bijvoorbeeld met een arts of psycholoog, schakelen ze bij voorkeur een gecertificeerde sociaal tolk in. Gaat het om een routinegesprek waarin administratieve en praktische zaken worden besproken, dan kan een crisistolk volstaan.

Geen kosten voor vertaal- en tolkopdrachten

De Vlaamse Regering maakte een budget vrij om de onvoorziene kosten voor vertalingen en tolkopdrachten (tolken ter plaatse, videotolken en telefoontolken) te vergoeden voor de periode van 28 maart 2022 tot 28 juni 2022, zo lang de middelen dat toelaten.

U kunt daarop een beroep doen als u tot een Vlaams lokaal bestuur of een door de Vlaamse overheid erkende, gefinancierde of gesubsidieerde dienst, instelling of organisatie behoort in Vlaanderen of Brussel. De Nederlandstalige voorzieningen in Brussel kunnen een beroep doen op het aanbod van Brussel-Onthaal. De tolk- en vertaalondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt in deze periode niet aangerekend.

Maak steeds een goede afweging of alternatieve taalondersteuning mogelijk is. De communicatiewaaier(opent nieuw venster) die AgII opstelde, kan daarbij helpen.

Voor meer info kunt u mailen naar stv@integratie-inburgering.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen