21 april 2022

Infonota INF/22/23 - Indienen afrekeningsdossier 2021, compenserende maatregelen 2021 COVID-19, vervoerskosten MFC's noodopvang

Ten laatste de eerste week van de maand mei ontvangt elke subsidie-eenheid (SE) via Isis de taak ‘Invoer administratieve gegevens 2020’. Vanaf dan kan het afrekeningsdossier 2021 ingediend worden. De uiterste indieningsdatum van het dossier is 30 juni 2022. 

De Vlaamse Regering voorziet extra subsidies om de extra COVID-19-kosten voor 2021 te compenseren. In infonota INF/22/23 leest u wat u moet doen om die subsidies te verkrijgen.

Lees infonota INF/22/23

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen