12 april 2022

Opvang en ondersteuning voor Oekraïense ontheemden met een handicap

De Oekraïense vluchtelingencrisis noopt de hele samenleving tot actie om ervoor te zorgen dat de vele vluchtelingen die hier al zijn en nog zullen aankomen, de komende dagen en weken zo goed als mogelijk opgevangen worden. Dat geldt ook voor ontheemden met een handicap. Ook zij kunnen gebruik maken van ondersteuning door diensten en zorgaanbieders, en een beroep doen op hulpmiddelen. Mogelijk kent u ook situaties waarin personen met een handicap uit Oekraïne worden opgevangen, of bent u zelf betrokken bij de opvang. We lichten even toe wat kan en onder welke voorwaarden.

Burgers uit Oekraïne die door de oorlog naar ons land komen, krijgen op basis van een beslissing op Europees niveau een speciaal statuut van ‘ontheemden’. Dat geldt dus niet voor Oekraïners die al van voor de oorlog in ons land verbleven. Binnen dat statuut moeten volwassenen niet eerst 5 jaar in België verblijven vooraleer ze gebruik kunnen maken van VAPH-ondersteuning. 

Zowel meerderjarigen als minderjarigen kunnen gebruik maken van een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp.

Minderjarigen moeten een aanvraag richten tot de intersectorale toegangspoort(opent nieuw venster) als ze gebruik willen maken van de ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC) of hulpmiddelen en aanpassingen of een persoonlijke-assistentiebudget willen krijgen.

Volwassenen kunnen een aanvraag doen bij het VAPH voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen of voor een persoonsvolgend budget.

Voor de ontheemden gelden dezelfde regels als voor andere inwoners. Dat betekent dat ook zij eventueel zullen moeten wachten op een budget.

Lees alle nieuwsberichten